لیزر جوش فلزات فایبر – Fiber Laser Welding Machines

مزایای جوش لیزر:

در جوشکاری لیزری می توان مکان های غیر قابل دسترسی ر ا جوشکاری کرد

محدوده بسیار وسیعی از فلزات مانند آلیاژها با نقاط ذوب مختلف را میتوان به یکدیگر جوش داد.

توضیحات

جوش فلزات غیر هم نام به یکدیگر (مثلا جوش آهن به برنج یا جوش استیل به آهن و…)

عدم تغییر رنگ قطعه و تمیز بودن خط جوش

کیفیت بالا و یکنواخت بودن خط جوش

دقت و ظرافت بالا (دقت 0.01 میلیمتری برای جوش نقطه ای) و امکان تغییر قطر نقطه جوش

آب بندی (هوابندی) کامل خط جوش

عدم ایجاد تنش در قطعه