لنز

لنزهای لیزر حکاکی به عنوان آخرین حلقه از مجموعه قطعات کلیدی در این دستگاه محسوب می شود. کیفیت ساخت لنز و همچنین ابعاد ناحیه کار لنز تاثیر زیادی بروی قطر پرتو لیزر کانونی شده بروی سطح کار دارد. به طور کلی لنز با ابعاد کار کوچکتر قطر لکه کمتری ارائه می دهد که برای برش و یا حکاکی عمیق مناسبتر است.

توضیحات

در حال جاضر لنزهای چینی و سنگاپوری در لیزرهای حکاکی فلزات استفاده می گردد.