اسکن هد  Scan Head

یکی دیگر از بخش های لیزر حکاکی فلزات که تاثیر زیادی بر کیفیت و سرعت حکاکی دارد، اسکن هد می باشد. اسکن هد از دو گالوو موتور تشکیل شده که آینه های انتقال دهنده نور لیزر بروی آن قرار دارد، یکی از آینه ها نور را در محور (X) و آینه دیگر نور را در محور (Y) جا به جا می کنند. به دلیل سرعت بالای حرکت موتورها و همچنین دقت موقعیت یابی آنها امکان افزایش سرعت حکاکی تا 10000میلیمتر بر ثانیه فراهم شده است. در حال حاضر اسکن هد های بسیار متفاوتی را از نظر کیفیت و. سرعت میتوان در لیزرهای حکاکی فلزات استفاده نمود.

توضیحات

اختلاف قیمت در اسکن هد های لیزر را می توان در حداکثر سرعت حکاکی واقعی، کیفیت و دقت حرکتی موتورها، کیفیت آینه ها و همچنین طول عمر آنها جستجو نمود. در اسکن های درجه 2 و 3 چین حداکثر سرعت واقعی 2000 میلیمتر بر ثانیه و برای اسکن هد های با کیفیت ساخت چین 3000-4000 میلیمتر بر ثانیه و برای محصولات آلمانی 5000-7000 میلیمتر بر ثانیه است.